Menu

| Burma News Network

Tag: fire accident

စလင်းမြို့မစျေးကြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှု (ရုပ်သံ)/ဆိုင်ခန်း သုံး ပုံ နှစ်ပုံ ခန့် ဆုံးရှုံး

စလင်းမြို့မစျေးကြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှု (ရုပ်သံ)/ဆိုင်ခန်း သုံး ပုံ နှစ်ပုံ ခန့် ဆုံးရှုံး

စလင်းမြို့မစျေးကြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှု (ရုပ်သံ) စလင်းမြို့မစျေးကြီး မီးလောင် - ဆိုင်ခန်း သုံး ပုံ နှစ်ပုံ ခန့် ဆုံးရှုံး နိုဝင်ဘာ ၂၃ ၊ စလင်း စလင်းမြို့မစျေးကြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှု သည် ယနေ့ ...